Remanium Star – изключително лесен за работа поради намалената му твърдост

Remanium Star – изключително лесен за работа поради намалената му твърдост

titel_zahntechnik_remaniumstar

– Изключително лесен за работа особено при фрезоване и полиране поради намалената му твърдост

– Отлична връзка с порцелана поради ниския коефициент на термично разширение

– Изключителни характеристики при отливане. Може да се топи индукционно и с открит пламък – без пръски и разливане.

– Повишена ефективност – бавно охлаждане е необходимо само при големи конструкции. Няма нужда от оксидация.

– Подходящ за лазерно заваряване

– Брошура – Remanium Star

Ref: 102-620-00