Remanium LFC – неблагородна алтернатива за нискотопими порцелани

Remanium LFC – неблагородна алтернатива за нискотопими порцелани

titel_zahntechnik_remaniumlfc

– Специално разработен за нискотопими порцелани с подходящ КТР

– Отлично поведение при топене и леене както високочестотно топене така и с открит пламък.
– Свободен от никел и берилий

– Висока степен на чистота, произтичаща от производството с “непрекъснато леене”

– Подходящ за мостове, корони и комбинирани протезни конструкции

– Висока корозионна устойчивост

– Висока механична якост

– Добри характеристики за лазерно заваряване

Ref: 102-640-00