Remanium 2001- подходящ при топене с открит пламък

Remanium 2001- подходящ при топене с открит пламък

titel_zahntechnik_remanium2001

-Remanium 2001 е лесен за обработване, припояване, лазерно заваряване ел. ерозиране и фрезоване.

-Remanium 2001 е корозивно устойчив, не съдържа никел, берилий и желязо.

-Remanium 2001 е ценова алтернатива за противоалергични реставрации.

Ref: 102-600-01