One Touch No Limits & Pink

One Touch No Limits & PinkceraMotion® One Touch No Limits & Pink са допълнения към One Touch 2D и 3D пасти които бяха специално разработени за завършване и охарактеризиране на монолитни керамични реставрации от литиев дисиликат и цирконий.

  • Първите в света уникални 3D дентини в пастообразна форма.
  • Без ограничения в дебелината на слоя необходим за точното възпроизвеждане на желания цвят.
  • Всички ceraMotion® One Touch 2D, 3D пасти, течности и ceraMotion® оцветители могат да зе смесват неограничено за получаване на индивидуална палитра от цветове.
  • Всички 2d и 3D пасти са флуоресцентни.