Equilibrium 2 – хармония между функция и комфорт

Equilibrium 2 – хармония между функция и комфорт

Картинка еквилибриум2-2

Серията EQUILIBRIUM е доказан стандарт в Dentaurum
брекетите. Те са формовани, изрязани и дообработени
чрез изпитани работни етапи и съвременни технологии.

  • Оптимален дизайн

Основата на EQUILIBRIUM 2 брекетите е оптимизирана зa идеално прилягане към 3D формата и анатомията на всеки отделен зъб. Ниският профил и технологията на едночастово отливане позволяват прилагането на силите по-близо до оста на зъба. Използването на едноотливната технология гарантира отсъствието на
други сплави или припои.

  • Патентованата лазерноструктурирана основа осигурява оптимално залепване

Основата не е допълнително добавена и припоена както при други брекети. Тя е направена едноотливно заедно с браншовете на брекета, което е патент на Dentaurum. Лазерно структурирана с равномерно разпределение на микро и макро ретенции за оптимално залепване.

  • Изключителен дизайн гарантиращ лесна работа

Дизайнът на Equilibrium 2 е с по-големи ретентивни подмоли, даващи възможност за работа с повече лигатури. Медиалната и дисталната страна на брекетите е специално разработена да осигури още по-лесно захващане и поставяне на брекета.

  • Ref: 722-301-01 – Roth 22 без кукички на премоларите
  • Ref: 722-341-01 – Roth 22 с кукички на премоларите
  • Ref: 722-302-01 – MBT 22 без кукички на премоларите
  • Ref: 722-342-01 MBT с кукички на премоларите