Discovery – силата на опита

Discovery – силата на опита

Картинка брекет Discovery

  • Иновативните производствени технологии гарантират максимален успех.

Основата на брекетите е компютърно моделирана за оптимално адаптиране към формата на естествения зъб и така осигурява лесно боравене. Анатомичният контур улеснява позиционирането и залепването на брекета върху зъба.

  • Оптимална якост на залепване и лесно отстраняване

Надеждното залепване по време на лечението е гарантирано от патентованата лазерноструктурирана повърхност, като по този начин се постига идеално
разпределение на микро и макро ретенции, което предотвратява преждевременното разлепване. За да се осигури лесно отстраняване, Discovery брекетите имат канал за разлепване, който позволява разлепването чрез натиск с инструмента за разлепване.

  • Индивидуалност комбинирана с лесна употреба.

Големите ретентивни подмоли на Discovery брекетите ги правят идеални при използване на няколко лигатури. В допълнение заоблените контури осигуряват висок комфорт на носене без остри ръбове. Всички брекети. Discovery са лазерно маркирани за лесна идентификация и позициониране. Системата от символи позволява лесно да се определи на кой зъб да се постави брекета.

  • Ref: 891-183-00 – Roth 22 без кукички на премоларите
  • Ref: 891-298-00- Roth 22 с куки на премоларите