Castorit super C

Castorit super C
  • Без въглерод
  • Кремообразна консистенция
  • Копринено гладка повърхност на отливката
  • Идеално пасване
  • Контролирана експанзия
  • Изключително лесно разопаковане
  • Термично устойчива
  • Време за работа около 4 мин.
  • В херметични алуминиеви опаковки
  • Ref: 106-721-00