Течност за Rema Exact

Течност за Rema Exact
  • Време за работа 3-4 мин.
  • Чувствителна към замръзване
  • Конвенционално нагряване от стайна температура със задържане на финала
  • Ref: 105-501-00
  • Внимание – течността не трябва да замръзва                                                                                                                                                                     
Empty tab. Edit page to add content here.