Течност за Castorit all speed

Течност за Castorit all speed
  • Около 1000 мл. са необходими за 6 кг. опаковъчна маса
  • Време за работа 6-8 мин.
  • За шоково, частично шоково и конвенционално загряване
  • Внимание – течността не трябва да замръзва  
  • Ref: 105-745-00