Nacera® Pearl

Nacera® Pearl
Nacera® Pearl white


Nacera® Classic Liquid концепцията е идеалното допълнение към Nacera Pearl неоцветен цирконий за постигане на перфектни естествени резултати. Nacera Pearl завършен чрез оцветяване и глазиране или чрез минимално нанасяне осигурява качествена основа за монолитни (full contour) реставрации.

  • Широкоспектърно приложение – от фазети до тотални мостове върху импланти
  • Високо транслуцентен и изключително стабилен – якост на огъване 1400 Mpa., твърдост 1300 HV
  • Гъвкава температура на синтероване – 1450 – 1550 °C (за Pearl white)
  • изключителна точност благодарение на Instant Fit Process (I.F.P)

Nacera® е регистрирана търговска марка на Doceram Medical GmbH, Германия.