Nacera® Pearl shaded 16+2

Nacera® Pearl shaded 16+2

Nacera® Pearl Shaded 16 + 2


Оцветен, високотранслуцентен цирконий в 16 цвята по Vita classic плюс 2 за избелени зъби. Nacera Pearl завършен чрез оцветяване и глазиране или чрез минимално нанасяне осигурява качествена основа за монолитни (full contour) реставрации. Високоестетични резултати могат да бъдат постигнати благодарение на екстремната стабилност на цвета и минималните усилия необходими за постигане на желаната индивидуализация.

  • Приложим за множество индикации – стабилен и транслуцентен, посреща всички предизвикателства с 1400 Mpa.
  • Стабилен и хомогенен цвят с постоянни резултати.
  • Икономичен – оцветяване с течности вече не е необходимо.
  • Без фрактури и чипинг по време на фрезоването.
  • Осигурява безупречни монолитни конструкции с естествен вид.