ceraMotion Zr

ceraMotion Zr
ceraMotion® Zr
ceraMotion® Zr е порцелан за покриване на скелети циркониев окис и литиев дисиликат. Подходящ е също и за корекции на формата и/или цвета на  ceraMotion® PZr.

  • Максимална здравина на връзката благодарение на идеалния КТР
  • Сигурност благодарение на изключителната здравина: 115 MPa
  • Без фелдшпат – колебанията в свойствата са избегнати
  • Без промяна в порцелана дори и след многократно печене
  • Кратки програми поради ниската температура на трансформация
  • Лесна техника на нанасяне
  • Натурална естетика със специални  материали за опалесцентност, флуоресцентност и транслуцентност