Течност за Trivest

Течност за Trivest
  • Около 1200 мл. са необходими за 6 кг. опаковъчна маса
  • Време за работа 5-6 мин.
  • За конвенционално загряване
  • Внимание – течността не трябва да замръзва  
  • Ref: 106-706-00