Течност за Rema Dynamic S

Течност за Rema Dynamic S
  • Около 3000 мл. са необходими за 20 кг. опаковъчна маса
  • Време за работа 3-4 мин.
  • За шоково, частично шоково и конвенционално загряване
  • Внимание – течността не трябва да замръзва  
  • Ref:105-623-50